ORAL DİAGNOZ
Kliniğimize ilk kez gelen hastalarımıza hasta takip sistemimizde bir dosya açıyoruz. Buraya hastamızın mevcut sağlık durumunu ve dental muayene kaydını girip beklentileri doğrultusunda tedavi seçenekleri oluşturarak takip ediyoruz. Oral Diagnoz hastamızın kendine has biricik durumunu anlamaya çalıştığımız ve bu doğrultuda tedavi planlama seçenekleri sunduğumuz klinik aşamadır.